Så lyckas du som professionell festfixare. Jobba med events, möten och upplevelser

Klicka på rubrikerna här nedanför

Så skaffar du eventuppdrag

 inom event, möten, upplevelser och som festfixare inom evenemang

Nu ringer en möjlig kund

Jag har verkligen haft tillfällen att fundera över vilka de
bästa sätten är att skaffa uppdrag inom eventbranschen.

Som programledare och leverantör inom
underhållningsbranschen var jag själv tvungen att se till att jag hade ett
kontinuerligt och tillräckligt inflöde av nya jobb. Jag studerade hur andra
gjorde och jag prövade på olika metoder. En del fungerade, andra inte. Lite av
det ska jag berätta om i detta avsnitt.

Jag har under en 10-årsperiod varit delägare och konsult på
Cepro Management Consultants i Stockholm. Vi var ett 50-tal konsulter och vi
åtog olika sorters managementuppdrag som oftast handlade om att göra
förändringar av ett eller annat slag inom en organisation. Vi trodde inte på
att en managementkonsult gör en utredning och presenterar denna i en fin
rapport. Då händer i allmänhet ingenting. En metod som vi hade stor framgång
med var att vi anordnade en serie möten inom organisationen där vi lät många,
ibland några hundra personer, vara med och diskutera sig fram till olika
lösningar på ett förändringsproblem och även hur dessa skulle genomföras.
Eftersom detta skedde i form av välplanerade möten med tydliga och mätbara mål så
anordnade vi på detta sätt under dessa år en mycket stor events.

Som företagsledare för ett relativt stort företag satt jag
”på andra sidan bordet” och blev då uppvaktad och fick ta emot en massa
marknadsförings- och säljaktiviteter från olika sorts aktörer inom branschen.
Jag kunde från den utgångspunkten se hur jag och mina närmaste medarbetare
upplevde olika former av erbjudanden. Samma slutsats från den horisonten; en
del fungerade och andra inte. Jag ska även berätta om det i detta kapitel.

Under en tid samlade jag på mig erfarenheter från USA där
jag jobbade med en professionell eventplanerare i Chicago. Många av de
marknadsföringsmetoder som man där använde sig av går inte att överflytta
direkt till den svenska marknaden. De skulle kännas alltför främmande i vår
kultur men de tips som går att använda här ska jag berätta om.

En svårighet och samtidigt en utmaning med eventmarknaden är
att för att försäkra sig om att ha ett konstant inflöde av nya uppdrag så måste
man ofta marknadsföra sig och försöka skaffa in nya uppdrag samtidigt som man
genomför ett pågående projekt. Det är inte lätt i början när man är lite ovan.
När man är helt uppe i att planera, organisera och genomföra ett projekt kräver
det ofta en sådan fokusering och ett sådant starkt engagemang att man inte
samtidigt orkar vara tillräckligt kreativ och ha tillräckligt med energi för
att bearbeta kunder och skaffa nya kunder.

Det finns två sätt att lösa det problemet. Tänk alltid i
försäljningstermer och skaffa dig en rutin för att kontakta och bearbeta
kunder.

När jag säger att du alltid ska tänka försäljning så menar
jag att du, när du jobbar med planering och genomförande av ett event, ständigt
träffar nya människor. Det kan vara uppdragsgivare, leverantörer, kunder och
anda intressenter. Alla dessa kan bli dina framtida kunder. Se till att du
frågar och lyssnar på deras framtidsplaner och deras behov. Fundera på hur du
skulle kunna hjälpa dem att lösa dem och ha alltid ditt visitkort och en mycket
enkel broschyr tillgänglig som du kan överlämna.

En rutin för kontinuerlig kundbearbetning kan exempelvis bestå
av ett nyhetsbrev som du skickar ut med jämna mellanrum eller det kan vara ett
tipsbrev som sänds ut med automatik. Jag får kontinuerligt ett stort vykort
ofta med ett fyndigt och humoristiskt motiv där avsändaren berättar om vad han
är mitt uppe i för närvarande. Ett kul vykort låter man lätt ligga framme på

bordet vilket gör att andra ser det och ibland ställer nyfikna frågor.

 

Så möter du konkurrensen

Det finns massor av konkurrens inom eventområdet. Jag hör
ofta folk inom branschen klaga framför allt på två olika sorters konkurrens:

Uppdragsgivarna gör det själva. Att ordna en fest, ett event
eller ett möte är något som lockar många människor. När ett företag ska ordna
ett evenemang så ligger det nära till hands att man ber någon internt att ta
hand om det. Många tror att det bara är kul och trevligt så därför erbjuder man
sig gärna att organisera det hela. Jag har dessutom varit på stora evenemang
där man med stolthet visat upp en video av hur lokalen såg ut några timmar
innan evenemanget och hur man på det sättet visar att man kan samarbeta så
effektivt att det hela på kort tid har byggts om så att man genomföra ett
fantastiskt event. Att man klarar av allt internt blir ett värde i sig. Jag har
även varit med om när en kommunikationskonsult presenterade sitt förslag till
upplägg av ett event för en företagsledning och bolagets VD svarade att det
mesta av allt det där är ju lätt för vem som helst att ordna. Vi tar hand om
det själva och köper bara de mest specialiserade tjänsterna som vi absolut inte
kan klara av själva – en professionell konferencier och moderator, catering
m.m.

Andra dumpar sina priser. När konkurrensen är tuff är det
många som vill ha uppdragen. Det blir köparens marknad och det ligger då nära
till hands att leverantörer dumpar sina priser för att kunna konkurrera och få
jobben.   Det är en naturlig följd av att
många leverantörer uppfattas som lika och där den ena lätt kan bytas ut mot en
annan. Då blir det en konkurrens enbart med pris.

För att möta båda dessa konkurrensorsaker måste du
specialisera dig. Erbjud dig inte att leverera eller utföra allt åt alla. Då
kommer du antingen att mötas av argumentet att ”det där kan vi lika väl göra
själva” eller ”det där kan vi köpa billigare av ett annat företag”.

Fördelarna med att du specialiserar dig är många:

Du kommer av uppdragsgivarna att uppfattas som experten inom
ditt område. Det blir enkelt för en enskild kontaktman på ett företag att
beskriva dig inför en styr- eller arbetsgrupp inom företaget. Om du gör det
lätt för andra att presentera dig med orden: ”Det är han som…” så har du kommit
långt. Du får en naturlig positionering och du har möjlighet att få de verkligt
intressanta jobben. Tänk på att som människa är du unik. Se till att du även
professionellt uppfattas som unik.

Som specialist eller expert undviker du onödiga
prisdiskussioner. Du kan ta mycket bättre betalt för din kompetens och dina
erfarenheter än om du uppfattas som en av alla andra. Och med bättre betalt
kommer du att ha råd att vidareutveckla dig ytterligare och fortsätta att bli
mer och mer specialiserad.

Du slipper slösa din energi på att diskutera priser och du
kommer att ha råd att planera och genomföra ett riktigt bra evenemang åt din
uppdragsgivare. Chansen till följdjobb ökar med denna strategi.

Vill du veta mer? Här kan du läsa om boken ”Bli professionell festfixare…”Allt kommer därifrån.

Eller klicka här och läs om vårt unika steg-för-steg-program ”Lyckas som eventplanerare”

Lycka till!

Holger Wästlund